μαρτυρήσουσιν

μαρτυρήσουσιν
μαρτυρέω
bear witness
aor subj act 3rd pl (epic)
μαρτυρέω
bear witness
fut part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic)
μαρτυρέω
bear witness
fut ind act 3rd pl (attic epic doric ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”